https://photos.app.goo.gl/PPp4zBSCjiHfP5W79
 • อบจ.นม.สั่งงดใช้อาคาร 1 เนื่องจากโครงสร้างชำรุด   ที่โรงเรียนสีคิ้ว “ สวัสดิ์ผดุงวิทยา ” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด อบจ. ฯ ได้เดินทางมาตรวจความมั่นคง แข็งแรงโครงสร้างอาคารเรียน 1 กรณีรับแจ้งพบความชำรุดเสียหายหลายจุด โดยมีนายธรรมชาติ  อมฤกษ์ ผู้อำนวยการ รร.สีคิ้ว ฯ และบุคลากรทางการศึกษาได้นำเดินเท้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมรายงานชี้แจงปัญหาเบื้องต้น ซึ่งนายอนุวัฒน์ ฯ รองนายก อบจ. ฯ ได้ซักถามและกำชับให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งครูและนักเรียนรวมทั้งการจัดสรรห้องเร ...
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 21:59 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์  สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรียน
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 01:49 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ตารางเรียน 1/2561         ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ล่าสุด                                                                               
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 02:06 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561  โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา ได้รับมอบป้าย โรงเรียนสีเขียว จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2561 20:26 โดย ict sikhiu
 • การอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียว     เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ได้เป็นประธาน ในการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2561 22:33 โดย อนุชา โกมลภิส
 • วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 99 ปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 99 ปี โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ และมอบท ...
  ส่ง 2 ส.ค. 2561 09:52 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • จัดกิจกรรมลดการใช้พลังงาน โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการค ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:43 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ติดตั้งหลอด LED ลดพลังงาน โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้รับงบประมาณ  ในการติดตั้งหลอด LED Tube 18 W  ขนาด 120 cm  ติดตั้ง ภายในอาคารเรียน จำนวน 1,674 ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:57 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ร่วมรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ในวันแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:57 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการฯ วันที่ 25 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  เป็นตัวแทนโรงเรียนได้ร่วมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:58 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • สัมนาการรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่  25 – 27 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  นายจรูญ ทาทม นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์  และนายโชคช ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:58 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


นายธรรมชาติ  อมฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://www.trueplookpanya.com/
http://www.vcharkarn.com/
http://www.rspg.or.th/
http://kanchanapisek.or.th/


    - DEPA
    - STEM
    - Google