มหกรรมวิชาการ ปี62

มหกรรมวิชาการ ปี62
https://www.sillapa.net/home/
https://esan69.sillapa.net/sm-esan/modules/report/report_school_result.php?id=626

                                 
     1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
 https://photos.app.goo.gl/FqPVzELmmg2LXdBg8
  ผู้ว่าราชการจังหวัด เยี่ยมโรงเรียน 
https://photos.app.goo.gl/FuH97z8dQbebTRfE9
  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 
 https://photos.app.goo.gl/VJYXVANuH1AwPNeZ8
 
 วันสถาปนาโรงเรียนครบ100 ปี
https://photos.app.goo.gl/CWxfN8yn5CwjAFvZ7
 
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
https://photos.app.goo.gl/8txVjaooGMmhqmsNA
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
https://photos.app.goo.gl/nN83SYQPff3tekQc8http://www.royin.go.th/?page_id=147
http://www.stemedthailand.org/
https://oer.learn.in.th/index