ประกาศเปิดเรียน 22 พ.ย.64   https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/vichakarnsikhiu/home/tarang-reiyn-1-2564
   

ประเมิน สมศ ระยะที่ 2

บทรายงานสำรวจความคิดเห็น การสอน online
       
               
                  

         https://www.youtube.com/watch?v=Nr9umujJFLQ        https://www.youtube.com/watch?v=wB8E5-nkBb0&t=4s        https://www.youtube.com/watch?v=dDLMSaCxcqY                                                                                            
          https://www.youtube.com/watch?v=xcbjDjy8VeQ       กำหนดค่าใช้จ่าย 2564

สารสวัสดิ์
                                                                                                          
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

           ขั้นตอนการยืมโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์     https://www.youtube.com/watch?v=yMM4jqpicrA&t=39s  
            
       
           https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/vichakarnsikhiu/home/tarang-reiyn-1-2564     สารสวัสดิ์
                                                                                                   (ปกในสารสวัสดิ์ ฉบับที่ 49)
             


  
                         
   
 
                                                                                               http://www.royin.go.th/?page_id=147
http://www.stemedthailand.org/
https://oer.learn.in.th/index