online ม.3 1/2563 สัปดาห์ที่ 02

ตารางการจัดการเรียนการสอน แบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั่วโมง 1 2 3 4 พัก 5 6 7
เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
จันทร์ คณิต สังคม อังกฤษ
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
ไทย   อังกฤษเพลิดเพลิน 
คลิป1
คลิปที่ 2
จีน
 
อังคาร อังกฤษ
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
คณิต วิทยาการคำนวณ(1-6) วิชาเลือกกลุ่มอาชีพ(1-4) ธรรมศึกษา
ชั้นตรีคลิป 1
ชั้นตรีคลิป 2
ชั้นตรีคลิป 3
ชั้นโท
ชั้นเอก
การงานอาชีพ (7-12) 
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
สังคมเพิ่มเติม(5),
ศิลปะเพิ่มเติม(6)
ห้อง 1 2 3 4 
วิทย์เพิ่มเติม(9-12)
ห้อง 9-11
ห้อง 12 (ฟิสิกส์)
พุธ สังคม
ไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา พละศึกษา   
พฤหัส สังคม อังกฤษ
คลิปที่ 1
คลิปที่ 2
ประวัติศาสตร์ คณิต วิชาเลือกกลุ่มอาชีพ(1-4)  
คณิตเพิ่มเติม
คลิป2
ไทยเพิ่มเติม(7-8)
ศุกร์ ไทย วิทยาศาสตร์ ศิลปะ อังกฤษเพิ่มเติม(5-7,12)  
ปิงปอง(8)
Comments