https://photos.app.goo.gl/sJTMZqLY7p4fUk5A7


https://photos.app.goo.gl/uzBWexr6c4vwURxj6

https://photos.app.goo.gl/NfjkmFHc3EjNW6Ns9

https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/13.jpg?attredirects=0


https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/home/8888.jpg?attredirects=0

https://photos.app.goo.gl/QHZYrL43dqWk85WN6

                                                    
 
 • แนวปฏิบัติการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากร ด้วยโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" มีนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากร แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อความเป็นระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนดังต่อไปนีั                                               
  ส่ง 24 ก.ค. 2562 00:29 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการพลเรือน ดังนี้
  ส่ง 6 พ.ค. 2562 00:46 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • อบจ.นม.สั่งงดใช้อาคาร 1 เนื่องจากโครงสร้างชำรุด   ที่โรงเรียนสีคิ้ว “ สวัสดิ์ผดุงวิทยา ” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด อบจ. ฯ ได้เดินทางมาตรวจความมั่นคง แข็งแรงโครงสร้างอาคารเรียน 1 กรณีรับแจ้งพบความชำรุดเสียหายหลายจุด โดยมีนายธรรมชาติ  อมฤกษ์ ผู้อำนวยการ รร.สีคิ้ว ฯ และบุคลากรทางการศึกษาได้นำเดินเท้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมรายงานชี้แจงปัญหาเบื้องต้น ซึ่งนายอนุวัฒน์ ฯ รองนายก อบจ. ฯ ได้ซักถามและกำชับให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งครูและนักเรียนรวมทั้งการจัดสรรห้องเร ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2562 12:18 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์  สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรียน
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 01:49 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ตารางเรียน 1/2562         ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562                                                                               
  ส่ง 14 พ.ค. 2562 02:15 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมัคุคุเทศก์โคราชจีโอพาร์ค ระดับมัธยมศึกษา                                                1. การแข่งขันทักษะมัคุคุเทศก์โคราชจีโอพาร์ค ระดับมัธยมศึกษากิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม Hospitality’s Day จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภ ...
  ส่ง 3 มี.ค. 2564 01:15 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ...
  ส่ง 7 ก.พ. 2562 19:09 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561  โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา ได้รับมอบป้าย โรงเรียนสีเขียว จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย ...
  ส่ง 8 ส.ค. 2561 20:26 โดย ict sikhiu
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ  ให้โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ซ ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2564 00:46 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • จัดกิจกรรมลดการใช้พลังงาน โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการค ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:43 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ติดตั้งหลอด LED ลดพลังงาน โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้รับงบประมาณ  ในการติดตั้งหลอด LED Tube 18 W  ขนาด 120 cm  ติดตั้ง ภายในอาคารเรียน จำนวน 1,674 ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:57 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ร่วมรณรงค์อนุรักษ์พลังงาน กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ร่วมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน ในวันแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ระหว ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:57 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการฯ วันที่ 25 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  เป็นตัวแทนโรงเรียนได้ร่วมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 08:58 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษาhttp://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://www.trueplookpanya.com/
http://www.vcharkarn.com/
http://www.rspg.or.th/
http://kanchanapisek.or.th/


    - DEPA
    - STEM
    - Google


Comments