• แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์  สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรียน
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 01:49 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ตารางเรียน 1/2561         ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ล่าสุด                                                                               
  ส่ง 13 ก.ค. 2561 02:06 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 • รับมอบประตูฟุตบอล เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561  คุณอาทิตย์  เปรมปรีดี  ศิษย์เก่าโรงเรียนสีคิ้วฯ รุ่น 59 ได้มีจิตศรัทรา บริจาค ประตูฟ ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 08:43 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ยี่โถเกมส์ 61 เมื่อวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 01:38 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • รับมอบพัดลมจากศิษย์เก่า วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" โดยท่าน ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์  รองฯสุเมธ พรหมสีดา และรองฯวิชุดา เนตรสูงเนิน ร ...
  ส่ง 11 ก.ค. 2561 08:24 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
 • ค่ายพัฒนาการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ6 โดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว"สว ...
  ส่ง 18 ม.ค. 2561 19:51 โดย อนุชา โกมลภิส
 • งานเหลือง-ดำ รำลึก ครั้งที่ 22 ประชาสัมพันธ์งานเหลือ-ดำ รำลึก ครั้งที่ 22 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"และขอเชิญชวนร ...
  ส่ง 5 ม.ค. 2561 04:04 โดย admin sikhiu
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวการศึกษา


นายธรรมชาติ  อมฤกษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"http://xn--12cl9ca5a0ai1ad0bea0clb11a0e.com/
http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php
http://www.trueplookpanya.com/
http://www.vcharkarn.com/
http://www.rspg.or.th/
http://kanchanapisek.or.th/


    - DEPA
    - STEM
    - Google