งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธ์

                        
                   


                       โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้เป็นตัวแทน “แข่งขันจัดสวนถาดแห้งทีมผสม”                ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ในโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562  ระหว่างวันที่ 25 – 28  มิถุนายน  2562  ณ  จังหวัดกาฬสินธุ์   

          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปแข่งขันระดับประเทศ   ณ จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2562


Comments