ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงโครงการฯ

โพสต์25 ส.ค. 2561 07:19โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:58 ]
วันที่ 25 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  เป็นตัวแทนโรงเรียนได้ร่วมพิธีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการห้องเรียนสีเขียว  และโรงเรียนสีเขียว”  ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่ร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว  ณ เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจบุรี
Comments