จัดกิจกรรมลดการใช้พลังงาน

โพสต์25 ส.ค. 2561 08:02โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:43 ]
โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  ได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้จักการคิดคำนวณหน่วยการใช้ไฟฟ้าและการคิดค่าไฟฟ้าในบ้านของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้หาวิธีการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน  โดยสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้ App :   Car Footprints  ทั้งในห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และในชุมนุมห้องเรียนสีเขียวและชุมนุมรักษ์พลังงาน


                    

                    

                                        
                                          

Comments