กิจกรรมค่ายโรงเรียนสีเขียว

กิจกรรมค่ายโรงเรียนสีเขียว  ประจำปี ๒๕๖๒   

ค่ายโรงเรียนสีเขียว  กับ โรงไฟฟ้าสูบกลับชลภาวัฒนา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ระหว่างวันที่  ๒๒ – ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 

ณ  โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" และ โรงไฟฟ้าสูบกลับชลภาวัฒนา 

              

              

              

              

              

              

              

              

              
  
              

รูปกิจกรรมทั้งหมด

Comments