รับรางวัลลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ


โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" เข้ารับมอบประกาศนียบัตร จาก องค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้มากกว่า ๔.๘ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐–๑๘.๐๐ น. ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบรางวัล

Comments