รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน

โพสต์24 ก.พ. 2564 00:46โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้รับประกาศเชิดชูเกียรติ  ให้โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน โดยได้มอบเกียรติบัตร ให้เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟ้าที่บ้านนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน น้อยกว่า 2,500 คน สามารถก๊าซเรือนกระจกได้ 11,946.51 KgCo2e
พร้อมทั้ง ประกาศเชิดชูเกียรติ  ให้เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟ้าที่โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน น้อยกว่า 2,500 คน สามารถก๊าซเรือนกระจกได้ 10.76 KgCo2e Comments