สัมนาการรักษ์สิ่งแวดล้อม

โพสต์25 ส.ค. 2561 05:36โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2561 08:58 ]
วันที่  25 – 27 เมษายน 2561  โรงเรียนสีคิ้ว“สวัสดิ์ผดุงวิทยา”  โดย นางเกศินี  ศรีวรรณา  นายจรูญ ทาทม นางสาวนงค์รักษ์  วันทนานุวงศ์  และนายโชคชัย  ชินวรวิทิต   ร่วมสัมมนาการรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ในกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน โครงการโรงเรียนสีเขียว ด้านลดการใช้พลังงาน  การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม   ณ เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจบุรี
Comments