แนวปฏิบัติการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากร

โพสต์13 พ.ค. 2562 08:33โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2562 00:29 ]
ด้วยโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" มีนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากร แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เพื่อความเป็นระเบียบ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน ชุมชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร โรงเรียนจึงกำหนดแนวปฏิบัติในการแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนดังต่อไปนีั

   


                                            

Comments