แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์13 ก.ค. 2561 01:49โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์  สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรียนComments