แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

โพสต์6 พ.ค. 2562 00:33โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 6 พ.ค. 2562 00:46 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการพลเรือน ดังนี้


Comments