ตารางสอนใหม่ 1/64 (เริ่ม 14 มิ.ย.64)


                               https://drive.google.com/file/d/1UXEOQeL76WMpbJ-pnAp0Gngptrp0gRNK/view?usp=sharing           https://drive.google.com/file/d/15aWQQsHfIrCtKN5xJTo4zgCsAlCiirap/view?usp=sharing

                               https://drive.google.com/file/d/1aWEIM6HFhwmL5suFlmCu5-Bep8_tB0-J/view?usp=sharing           https://drive.google.com/file/d/1_dMpzPJo4H4DyBVm_NwXn13doMgyWAbd/view?usp=sharing

                               p0gRNK/view?usp=sharing           https://drive.google.com/file/d/1ET4Sl7qKd42o-TtIONu93cPZSJy8lAR2/view?usp=sharing

                                https://drive.google.com/file/d/18_4t8AFftCGa_i3CQvEWA0cmBR6WwDlJ/view?usp=sharing           https://drive.google.com/file/d/1LIQP7q1rR3CV7FnZjrcwVuuiODbkDDTk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IDjPUU1dlz_k6X4qeLq0tWOqFNPjKucg/view?usp=sharing
                                 https://drive.google.com/file/d/1TjR1TlrxT_95i4pb74bV48ddPw-aUqm4/view?usp=sharing            https://drive.google.com/file/d/1apmi3Q1Vv20h6jjbqdjiMFCQDZ1zmk4e/view?usp=sharing

                                  https://drive.google.com/file/d/1kM865XlJi6x-benvMOkPHvcbmGuFxp5L/view?usp=sharing          https://drive.google.com/file/d/1xvuYwd1Mn1rfAD43nPKHzuL0MpgA6iD9/view?usp=sharing

                                 https://drive.google.com/file/d/1NL6_LH0Q-aGH9Wmz7Q6YGKHCYhY3owFH/view?usp=sharing          https://drive.google.com/file/d/1a8eq2wQ4CxnZZr4g0fDe7OTFL6q5SS9K/view?usp=sharingComments