มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


 วิชา  
 

 เวลา

 หมายเหตุ
คณิตศาสตร์

 09.00 - 09.50 น. ปิดรับคำตอบ
ภาษาไทย 

 10.00 - 10.50 น.  ปิดรับคำตอบ
วิทยาศาสตร์

 11.00 - 11.50 น. ปิดรับคำตอบ
   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
 ภาษาอังกฤษ

 12.50 - 13.40 น.  ปิดรับคำตอบ

 13.50 - 14.30 น.  เปิดสอบ

หมายเหตุ : ในการสอบ Online ทางทีมงานจะเปิด และ ปิดแบบทดสอบตามเวลาที่แจ้ง นักเรียนควรตรวจสอบเวลาทำแบบทดสอบให้ดี และควรตรวจสอบกับนาฬิกาจากโทรศัพท์มือถือ หรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มาตรฐานเวลาสากล UTC+07:00 ไม่แนะนำให้ตรวจสอบจากนาฬิกาที่เป็นระบบ Offline (เช่น นาฬิกาตั้งโต๊ะ , นาฬิกาแขวนทั่วไปที่ตั้งเวลาเอง) เพราะจะทำให้การตรวจสอบเวลาคลาดเคลื่อน