picture62

                                                                              คลังรูปภาพ   
07. มหกรรมวิชาการ 61                                           08. อบรม Thailand 4.0


01. มอบเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ                                02. สอบโอเน็ต ม.3
03. รับสมัครนักเรียน                                                 04. อบจ.อบรม ผู้สูงอายุ

05. รำย่าโม 61                                                        06. นักเรียน 3/11-12 มอบ PRINTER
03. รับมอบตัว ม.1 ม. 4                                            04. รดน้ำสงกรานต์07. ทำพานไหว้ครู                                                    08. ผู้ว่าเยี่ยมโรงเรียน


11. ไหว้ครู 2562                                                      12. ประเมินวิทยฐานะครู

13. วันต่อต้านยาเสพติด                                            14. วันสุนทรภู่                                      05 ยี่โถเกมส์62                                                           06 วิทย์รับเกียรติบัต
05 วันแม่แห่งชาติ                                                       06 วันแม่หน้าที่ว่าการอำเภอ

07 อบรม SBMLD                                                      08 งานวันอาเซี่ยน AEC

07  เปิดโครงการ PLC                                                   

Comments