picture62

                                                                              คลังรูปภาพ   
07. มหกรรมวิชาการ 61                                           08. อบรม Thailand 4.0


01. มอบเกียรติบัตรภาษาอังกฤษ                                02. สอบโอเน็ต ม.3
03. รับสมัครนักเรียน                                                 04. อบจ.อบรม ผู้สูงอายุ

05. รำย่าโม 61                                                        06. นักเรียน 3/11-12 มอบ PRINTER
03. รับมอบตัว ม.1 ม. 4                                            04. รดน้ำสงกรานต์
07. ทำพานไหว้ครู                                                    08. ผู้ว่าเยี่ยมโรงเรียน


11. ไหว้ครู 2562                                                      12. ประเมินวิทยฐานะครู

13. วันต่อต้านยาเสพติด                                            14. วันสุนทรภู่                                      
05 ยี่โถเกมส์62                                                           06 วิทย์รับเกียรติบัต
05 วันแม่แห่งชาติ                                                       06 วันแม่หน้าที่ว่าการอำเภอ

07 อบรม SBMLD                                                      08 งานวันอาเซี่ยน AEC

07  เปิดโครงการ PLC                                                   
Comments