ประชาสัมพันธ์

รับมอบประตูฟุตบอล

โพสต์11 ก.ค. 2561 02:16โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 08:43 ]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
คุณอาทิตย์  เปรมปรีดี  ศิษย์เก่าโรงเรียนสีคิ้วฯ รุ่น 59 ได้มีจิตศรัทรา บริจาค ประตูฟุตบอลขนาดมาตรฐาน พร้อมตาข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2 ประตู มูลค่า 35,000 (สามหมื่นห้าพันบาท) ค่าขนย้ายและติดตั้ง อีกเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท บริจาคให้โรงเรียนในโอกาสที่ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สถาปนาโรงเรียนมาครบรอบ 99 ปี และเพื่อให้ นักเรียนรุ่นน้อง ๆ มีการพัฒนาทางด้านการกีฬา ให้ดียิ่ง ๆ ขี้นไป ซึ่งท่านก็เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนสีคิ้วมาก่อน  ในนามของโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ขอขอบคุณ คุณอาทิตย์ เปรมปรีดี เป็นอย่างยิ่ง


                                                                          ยี่โถเกมส์ 61

โพสต์11 ก.ค. 2561 01:22โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:38 ]

เมื่อวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ยี่โถเกมส์61) โดยมี แบ่งเป็น คณะสี จำนวน 6 สี ได้แก่ คณะสีแดง คณะสีม่วง คณะสีชมพู คณะสีแดง และคณะสีเหลือง โดยมี นายธรรมชาติ อมฤกษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" เป็นประธานในการเปิดกีฬาสี และ นายวีระ เลิศจันทึก เป็นประธานในการปิดกีฬาสี 

https://photos.app.goo.gl/ZAYFZZ1yr1G3xdC46

รับมอบพัดลมจากศิษย์เก่า

โพสต์19 ก.พ. 2561 01:21โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 08:24 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" โดยท่าน ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์  รองฯสุเมธ พรหมสีดา และรองฯวิชุดา เนตรสูงเนิน ร่วมเป็นประธานรับมอบ พัดลมติดเพดาน จำนวน 60 ตัว มูลค่า 64,401 บาท จาก คุณจักรกฤษณ์  วัชรมาลีกุล ประธานกรรมการบริหาร ตลาดสดเทิดไท (ตลาดตาลคู่) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" รุ่น 62 รุ่นเดียวกับคุณครูกัลยาณี เพื่อใช้ติดในห้องเรียน กับนักเรียนรุ่นน้อง ๆ จะได้มีบรรยากาศ ในห้องเรียนเย็นสบาย    ในการนี้ ทางโรงเรียน,คณะผู้บริหาร,คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูง
     


ค่ายพัฒนาการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์18 ม.ค. 2561 19:42โดยอนุชา โกมลภิส   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 19:51 ]

    โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ6 โดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
    ในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 393 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 299 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนวิทยากรตลอดการจัดกิจกรรม 
   

งานเหลือง-ดำ รำลึก ครั้งที่ 22

โพสต์5 ม.ค. 2561 04:04โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2561 04:04 ]


ประชาสัมพันธ์งานเหลือ-ดำ รำลึก ครั้งที่ 22 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

และขอเชิญชวนร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 รายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารอนุสรณ์ 100 ปี (โดม)

สำรองที่นั่งได้ที่
    - นายกสมาคม นายสมพงษ์  อินทร์พันธ์ โทรศัพท์ : 089-5851460
    - คุณครูกลอยใจ  จ่าพันดุง โทรศัพท์ : 087-2428479
    - คุณครูปิยนุช  พรหมรัตนไพศาล โทรศัพท์ : 086-7186943

หรือโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมศิษย์เก่าสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ธ.ออมสิน สาขาสีคิ้ว แบบเผื่อเรียก เลขบัญชี : 052490582658

*หมายเหตุ ราคาโต๊ะละ 3,000 บาท / 8 ที่นั่ง

โครงการ "ก้าวคนละก้าว"

โพสต์20 ธ.ค. 2560 01:30โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2560 01:32 ]

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ร่วมโครงการ "ก้าวคนละก้าว" กับตูน บอดี้สแลม เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ นำทีมโดย ตูน บอดี้สแลม (Copy Show) ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรโครงงานวิทยาศาสตร์

โพสต์12 ธ.ค. 2560 18:57โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 14 ธ.ค. 2560 18:59 ]

นายสุเมธ พรมสีดา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" เป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิศวะ-ตะโกราย (Engineering Expo 2017) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันพ่อแห่งชาติ

โพสต์6 ธ.ค. 2560 23:52โดยอนุชา โกมลภิส   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 23:51 โดย ict sikhiu ]

    
    คณะผู้บริหาร คณะครู - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ร่วมจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร(รุชกาลที่9) วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อพสกนิกรชาวไทย มีพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาใช้หลักทศพิธราชธรรมในการครองราชย์  คณะผู้บริหาร คณะครู - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" มีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9  โดยทำพิธีบริเวณหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  วันที่ 6 ธันวาคม 2560

พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมลกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์21 พ.ย. 2560 18:52โดยอนุชา โกมลภิส   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 18:57 ]


    ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย   เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  จึงพร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดีชึ้น โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,157 คน โดยนายสุเมธ พรมสีดา  รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ครั้งนี้ 

08 พิธีถวายราชสดุดี


ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

โพสต์19 พ.ย. 2560 19:35โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 18:04 โดย อนุชา โกมลภิส ]


    โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" มีกำหนดการ ดังนี้

    08.00 - 08.30 น.        ลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ปกครองนักเรียน

    08.30 - 09.00 น.        นำเสนอ วีดีทัศน์ข้อมูลและเกียรติประวัติของโรงเรียน

    09.00 - 09.30 น.        พิธีเปิดการประชุม บรรยายพิเศษ (ผอ.ธรรมชาติ  อมฤกษ์)

    09.30 - 09.50 น.        การจัดการเรียนการสอน (รองฯ วิชุดาเนตรสูงเนิน และ ครูเกศินี  ศรีวรรณา)

    09.50 - 10.30 น.        ระเบียนโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง (รองฯ สุรชัย  ศรีจาด/ ครูสิโรตม์  สุทธิพัฒนางกูร และ ครูธีรชัย  หงษ์ทอง)

    10.30 - 12.00 น.        แยกพบครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านการเรียน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    

1-10 of 11