ประชาสัมพันธ์

รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะมัคุคุเทศก์โคราชจีโอพาร์ค ระดับมัธยมศึกษา

โพสต์1 มี.ค. 2564 23:12โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2564 01:15 ]


                       

                       

1. การแข่งขันทักษะมัคุคุเทศก์โคราชจีโอพาร์ค ระดับมัธยมศึกษากิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม Hospitality’s Day จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 รางวัลชนะเลิศ นายวชิรวิทย์ คบขุนทด ชั้น ม.6/5 นางสาววารุนาท เจนหนองเวง ชั้น ม.6/5

Thanyarat ส่ง วันนี้ เวลา 13:08 น.

2. การแข่งขันประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลจีโอพาร์ครักษ์โลก ในงานมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 7 (โคราชจีโอพาร์คเฟสติวัล) โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ร่วมกับอุทยานธรณีโคราช วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นายพัชรพล เขมะโร ชั้น ม.6/5 รางวัลชมเชย
นางสาววารุนาท เจนหนองแวง ชั้น ม.6/5


รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์

โพสต์7 ก.พ. 2562 19:08โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 19:09 ]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเกษตรสุรนารี 62 ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี โดยมี คุณครูเกศินี ศรีวรรณา คุณครูสมเกียรติ แก้ววิเวก คุณครุชนัญชิดา โครมกระโทก คุณครูอ้อยทิพย์ จิตระงับ เป็นผู้ให้คำแนะนำและฝึกซ้อมนักเรียน ขอแสดงความยินดี

รับมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว

โพสต์8 ส.ค. 2561 20:22โดยict sikhiu   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 20:26 ]

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561  โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา ได้รับมอบป้าย โรงเรียนสีเขียว จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิดแห่งประเทศไทย  ซึ่งโรงเรียนได้ร่วมงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม กับ กฟผ.อย่างต่อเนื่อง ทางด้านลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน และในครัวเรียนของนักเรียน ร่วมทั้งการใช้น้ำประปาให้คุ้มค่า ตลอดจนการบริหารจัดการขยะ และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้ปลอดภัย และน่าอยู่
 ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัล จาก กฟผ.ดังนี้
        1. โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ประเภท นักเรียนมากกว่า 2,000 คน ปี 2559 ซึ่งโรงเรียนได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก Less ) องค์การบริหารจัดการเรือนกระจก) สามารถก๊าซเรือนกระจกได้ 4 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 
        2. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน ประเภทนักเรียนมากกว่า 2,000 คน ปี 2560
        3. โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านนักเรียน ประเภทนักเรียนมากกว่า 2,000 คน 2560
        4. รับรางวัลสีเขียว ปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลที่โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมรักษ์พลังงานไฟฟ้า รักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม
        5. และปี 2561 โรงเรียนสามารถการใช้พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เที่ยวกับปี 2560 ลดลงประมาณ ร้อยละ 11

ตัวแทน กฟผ.ในการมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว ครั้งนี้
        1. คุณอังคนา  สุขวิบูลย์  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงานด้านการใช้ไฟฟ้า กฟผ.
        2. คุณสมบัติ  พัฒนาวาณิชนันท์  หัวหน้ากองเสริมสร้างทัศนคติ กฟผ.

https://photos.app.goo.gl/KkdykZ7JMDmew28h8

การอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียว

โพสต์8 ส.ค. 2561 19:46โดยict sikhiu   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 22:33 โดย อนุชา โกมลภิส ]

    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ได้เป็นประธาน ในการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรม การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยนักเรียน โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" และนักเรียนโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยการนำของ ท่าน ผอ.ทวนทอง ชูละออง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

                                                                                     ภาพกิจกรรม

วันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 99 ปี

โพสต์2 ส.ค. 2561 09:34โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 09:52 ]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 99 ปี โดยมีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
                                   
                                         https://photos.app.goo.gl/d51uMvw9yxeb7NjX9

รับมอบประตูฟุตบอล

โพสต์11 ก.ค. 2561 02:16โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 08:43 ]

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
คุณอาทิตย์  เปรมปรีดี  ศิษย์เก่าโรงเรียนสีคิ้วฯ รุ่น 59 ได้มีจิตศรัทรา บริจาค ประตูฟุตบอลขนาดมาตรฐาน พร้อมตาข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2 ประตู มูลค่า 35,000 (สามหมื่นห้าพันบาท) ค่าขนย้ายและติดตั้ง อีกเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท บริจาคให้โรงเรียนในโอกาสที่ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สถาปนาโรงเรียนมาครบรอบ 99 ปี และเพื่อให้ นักเรียนรุ่นน้อง ๆ มีการพัฒนาทางด้านการกีฬา ให้ดียิ่ง ๆ ขี้นไป ซึ่งท่านก็เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนสีคิ้วมาก่อน  ในนามของโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ขอขอบคุณ คุณอาทิตย์ เปรมปรีดี เป็นอย่างยิ่ง


                                                                          ยี่โถเกมส์ 61

โพสต์11 ก.ค. 2561 01:22โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 01:38 ]

เมื่อวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 (ยี่โถเกมส์61) โดยมี แบ่งเป็น คณะสี จำนวน 6 สี ได้แก่ คณะสีแดง คณะสีม่วง คณะสีชมพู คณะสีแดง และคณะสีเหลือง โดยมี นายธรรมชาติ อมฤกษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" เป็นประธานในการเปิดกีฬาสี และ นายวีระ เลิศจันทึก เป็นประธานในการปิดกีฬาสี 

https://photos.app.goo.gl/ZAYFZZ1yr1G3xdC46

รับมอบพัดลมจากศิษย์เก่า

โพสต์19 ก.พ. 2561 01:21โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 08:24 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ]

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" โดยท่าน ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์  รองฯสุเมธ พรหมสีดา และรองฯวิชุดา เนตรสูงเนิน ร่วมเป็นประธานรับมอบ พัดลมติดเพดาน จำนวน 60 ตัว มูลค่า 64,401 บาท จาก คุณจักรกฤษณ์  วัชรมาลีกุล ประธานกรรมการบริหาร ตลาดสดเทิดไท (ตลาดตาลคู่) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" รุ่น 62 รุ่นเดียวกับคุณครูกัลยาณี เพื่อใช้ติดในห้องเรียน กับนักเรียนรุ่นน้อง ๆ จะได้มีบรรยากาศ ในห้องเรียนเย็นสบาย    ในการนี้ ทางโรงเรียน,คณะผู้บริหาร,คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูง
     


ค่ายพัฒนาการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์18 ม.ค. 2561 19:42โดยอนุชา โกมลภิส   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 19:51 ]

    โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ6 โดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
    ในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 393 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 299 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนวิทยากรตลอดการจัดกิจกรรม 
   

งานเหลือง-ดำ รำลึก ครั้งที่ 22

โพสต์5 ม.ค. 2561 04:04โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2561 04:04 ]


ประชาสัมพันธ์งานเหลือ-ดำ รำลึก ครั้งที่ 22 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

และขอเชิญชวนร่วมถวายผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 รายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารอนุสรณ์ 100 ปี (โดม)

สำรองที่นั่งได้ที่
    - นายกสมาคม นายสมพงษ์  อินทร์พันธ์ โทรศัพท์ : 089-5851460
    - คุณครูกลอยใจ  จ่าพันดุง โทรศัพท์ : 087-2428479
    - คุณครูปิยนุช  พรหมรัตนไพศาล โทรศัพท์ : 086-7186943

หรือโอนเงินเข้าบัญชีสมาคมศิษย์เก่าสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ธ.ออมสิน สาขาสีคิ้ว แบบเผื่อเรียก เลขบัญชี : 052490582658

*หมายเหตุ ราคาโต๊ะละ 3,000 บาท / 8 ที่นั่ง

1-10 of 16