รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์

โพสต์7 ก.พ. 2562 19:08โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 7 ก.พ. 2562 19:09 ]
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานเกษตรสุรนารี 62 ที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี โดยมี คุณครูเกศินี ศรีวรรณา คุณครูสมเกียรติ แก้ววิเวก คุณครุชนัญชิดา โครมกระโทก คุณครูอ้อยทิพย์ จิตระงับ เป็นผู้ให้คำแนะนำและฝึกซ้อมนักเรียน ขอแสดงความยินดี
Comments