การอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียว

โพสต์8 ส.ค. 2561 19:46โดยict sikhiu   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2561 22:33 โดย อนุชา โกมลภิส ]
    เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ได้เป็นประธาน ในการอบรมนักเรียนแกนนำโรงเรียนสีเขียว อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนได้ส่งเสริมเผยแพร่กิจกรรม การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยนักเรียน โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" และนักเรียนโรงเรียนช่องแมววิทยาคม โดยการนำของ ท่าน ผอ.ทวนทอง ชูละออง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

                                                                                     ภาพกิจกรรม

Comments