ค่ายพัฒนาการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โพสต์18 ม.ค. 2561 19:42โดยอนุชา โกมลภิส   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 19:51 ]
    โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 และ6 โดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" นายธรรมชาติ อมฤกษ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
    ในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการคิดและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 393 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 299 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนวิทยากรตลอดการจัดกิจกรรม 
   

Comments