พิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมลกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์21 พ.ย. 2560 18:52โดยอนุชา โกมลภิส   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2560 18:57 ]

    ด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน  เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ผู้ทรงให้กำเนิดลูกเสือไทย   เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  จึงพร้อมใจกันจัดพิธีถวายราชสดุดีชึ้น โดยมีลูกเสือ - เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,157 คน โดยนายสุเมธ พรมสีดา  รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ครั้งนี้ 

08 พิธีถวายราชสดุดี


Comments