ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

โพสต์19 พ.ย. 2560 19:35โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2560 18:04 โดย อนุชา โกมลภิส ]

    โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" มีกำหนดการ ดังนี้

    08.00 - 08.30 น.        ลงทะเบียนเข้าประชุมของผู้ปกครองนักเรียน

    08.30 - 09.00 น.        นำเสนอ วีดีทัศน์ข้อมูลและเกียรติประวัติของโรงเรียน

    09.00 - 09.30 น.        พิธีเปิดการประชุม บรรยายพิเศษ (ผอ.ธรรมชาติ  อมฤกษ์)

    09.30 - 09.50 น.        การจัดการเรียนการสอน (รองฯ วิชุดาเนตรสูงเนิน และ ครูเกศินี  ศรีวรรณา)

    09.50 - 10.30 น.        ระเบียนโรงเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง (รองฯ สุรชัย  ศรีจาด/ ครูสิโรตม์  สุทธิพัฒนางกูร และ ครูธีรชัย  หงษ์ทอง)

    10.30 - 12.00 น.        แยกพบครูที่ปรึกษา เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านการเรียน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
    
Comments