รับมอบพัดลมจากศิษย์เก่า

โพสต์19 ก.พ. 2561 01:21โดยadmin sikhiu   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 08:24 โดย ศิริศักดิ์ วงษ์รักษา ]
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" โดยท่าน ผอ.ธรรมชาติ อมฤกษ์  รองฯสุเมธ พรหมสีดา และรองฯวิชุดา เนตรสูงเนิน ร่วมเป็นประธานรับมอบ พัดลมติดเพดาน จำนวน 60 ตัว มูลค่า 64,401 บาท จาก คุณจักรกฤษณ์  วัชรมาลีกุล ประธานกรรมการบริหาร ตลาดสดเทิดไท (ตลาดตาลคู่) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" รุ่น 62 รุ่นเดียวกับคุณครูกัลยาณี เพื่อใช้ติดในห้องเรียน กับนักเรียนรุ่นน้อง ๆ จะได้มีบรรยากาศ ในห้องเรียนเย็นสบาย    ในการนี้ ทางโรงเรียน,คณะผู้บริหาร,คณะครู และนักเรียนทุกคน ขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูง
     


Comments