รับมอบประตูฟุตบอล

โพสต์11 ก.ค. 2561 02:16โดยศิริศักดิ์ วงษ์รักษา   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2561 08:43 ]
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
คุณอาทิตย์  เปรมปรีดี  ศิษย์เก่าโรงเรียนสีคิ้วฯ รุ่น 59 ได้มีจิตศรัทรา บริจาค ประตูฟุตบอลขนาดมาตรฐาน พร้อมตาข่ายและอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 2 ประตู มูลค่า 35,000 (สามหมื่นห้าพันบาท) ค่าขนย้ายและติดตั้ง อีกเป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท บริจาคให้โรงเรียนในโอกาสที่ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" สถาปนาโรงเรียนมาครบรอบ 99 ปี และเพื่อให้ นักเรียนรุ่นน้อง ๆ มีการพัฒนาทางด้านการกีฬา ให้ดียิ่ง ๆ ขี้นไป ซึ่งท่านก็เคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนสีคิ้วมาก่อน  ในนามของโรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ขอขอบคุณ คุณอาทิตย์ เปรมปรีดี เป็นอย่างยิ่ง


                                                                          Comments