วันพ่อแห่งชาติ

โพสต์6 ธ.ค. 2560 23:52โดยอนุชา โกมลภิส   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2560 23:51 โดย ict sikhiu ]
    
    คณะผู้บริหาร คณะครู - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ได้ร่วมจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร(รุชกาลที่9) วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานเหน็ดเหนื่อยเพื่อพสกนิกรชาวไทย มีพระทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาใช้หลักทศพิธราชธรรมในการครองราชย์  คณะผู้บริหาร คณะครู - นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" มีความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9  โดยทำพิธีบริเวณหน้าเสาธงและจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา"  วันที่ 6 ธันวาคม 2560

Comments