ตารางสอบคัดเลือกเข้า ม.4 
ห้องสอบคัดเลือกเข้า ม.4
 


ปิดสอบ
 
https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/online-test/m4/thai-m4
 


ปิดสอบ

 
https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/online-test/m4/science-m4
 


ปิดสอบ
 
https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/online-test/m4/eng-m4
 


ปิดสอบ
 
https://sites.google.com/a/sikhiu.ac.th/sikhiusawad/online-test/m4/social-m4
 


ปิดสอบ

** หากพบปัญหาในการทำข้อสอบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่   หมายเลขโทรศัพท์ 081-075-5494 คุณครูเกศินี ศรีวรรณา **Comments