สมัครนักศึกษาวิชาทหาร 1-2564

ให้นักเรียนที่สนใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้าไปอ่านและทำความเข้าใจในไฟล์ "การรับสมัครนักเรียนเป็นนักศึกษาวิชาทหาร" (ไฟล์ Word) 
จากนั้นให้นักเรียน Download ใบรับรองแพทย์นักศึกษาวิชาทหาร และ ใบสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ไฟล์ pdf) และทำการ Print ออกมาแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และนำมาส่งตามประกาศของทางโรงเรียน (หรือเมื่อเปิดเรียนตามปกติ) 
Ċ
บดินทร์ สิงหะ,
7 มิ.ย. 2564 23:44
Ċ
บดินทร์ สิงหะ,
7 มิ.ย. 2564 23:43
Comments