รูปจากไลน์โรงเรียน


                                                                       1. อบรมอัตลักษณ์โรงเรียน ปี 2558      
                                                                       2. อบรมห้องเรียนสีเขียว ปี 2558
                                                                       3. ทอดผ้าป่าสถาปนาโรงเรียน 2559
                                                                       4. อบรม google app
                                                                       5. รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ปี 2558
                                                                       6. ยี่โถเกมส์ ปี 2558
                                                                       7. งานวางศิลาฤกษ์ วันสถาปนาโรงเรียนปี 2558
                                                                       8. รำบวงสรวงย่าโมสีคิ้ว ปี2558
                                                                       9. ค่ายผู็บำเพ็ญประโยชน์ ปี 2558
                                                                      10.โครงการพัฒนาการเรีนยนรู้อาเซี่ยน ปี 2558
                                                                      11. แข่งจรวดขวดน้ำ
                                                                      12. เกษียณครูชูศรี ฝ่ายธุรการ
                                                                      13. ลูกเสืออากาศ 59
                                                                      14. มทส.แนะแนว

Comments