:: โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ (EIS : English for Intergrated Studies) ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 20- 24 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 8.30 น. - 15.30 น. ::

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้หากคุณเห็นหมวดย่อยเนื้อหาอาจอยู่ในนั้น