แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

DSCN0444

แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ แห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา รายการ“แบรนด์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่  13 – 14 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร 

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ร่วมกับชุมนุมครอสเวิร์ด ชุมนุมคำคมและชุมนุมเอแม็ท ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ดังนี้

1. การแข่งขัน ครอสเวิร์ด ม.ปลาย (ชาย)

                นายฐิตวัฒน์ ดูเชิดรัมย์                 ม.6/8       ได้ลำดับที่    61   จาก   121 ทีม

2. การแข่งขัน ครอสเวิร์ด ม.ปลาย (หญิง)

                นางสาวอรวรรณ   เพชรสูงเนิน        ม.6/5      ได้ลำดับที่    5      จาก   118 ทีม

(ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท)

ครูผู้ควบคุมทีม

1. ครูปิยะนุช   พรหมรัตนไพศาล

2. ครูนริศรา   วงศ์วีระประเสริฐ

3. การแข่งขันไอคิวเวิร์ดอัพ ม.ปลาย

                นายเกียรติศักดิ์   กินขุนทด           ม. 5/3      ได้ลำดับที่    45     จาก   51 ทีม

                ครูผู้ควบคุมทีม 

ครูปิยะนุช   พรหมรัตนไพศาล

4. การแข่งขันเอแม็ท ม.ต้น หญิง

                คู่ที่ 1       เด็กหญิงวริศรา   ชื่นสันเทียะ     ม.3/1  คู่กับ เด็กหญิงนริศรา   เพ้ยจันทึก  ม.3/2  ได้ลำดับที่  13    จาก   142 ทีม

                คู่ที่ 2       เด็กหญิงเขมิกา   ศรีเพชร         ม.3/3  คู่กับ เด็กหญิงสิริรัตน์   งาจันทึก   ม.3/3  ได้ลำดับที่    9    จาก   142 ทีม

                ครูผู้ควบคุมทีม

ครูโชติกา   บุตรสะดี

5. การแข่งขันคำคม ม.ต้น

คู่ที่ 1       เด็กหญิงกาญจนา   สังข์กลม   ม.3/14    คู่กับ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์   สังข์กลม  ม.2/11  ได้ลำดับที่    2       จาก   145 ทีม

(ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล)

คู่ที่ 2       เด็กหญิงวลักษณ์สุดา   พุฒนอก   ม.3/3       คู่กับ เด็กหญิงคุณากร   อั้วจันทึก  ม.3/3   ได้ลำดับที่    8   จาก   145 ทีม

ครูผู้ควบคุมทีม

ครูธีรเดช   ว่องงามอนันต์

 

Share
Powered by Bullraider.com