:: โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ4 ห้องเรียนพิเศษหลักสูตรสถานศึกษา (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และกำหนดวันสอบ(ทดสอบความรู้และสอบคัดเลือก) วันที่ 5 และ 7 มีนาคม 2558 ::

Additional information